WW-uitkering

WW-uitkering

Een werknemer die geheel of gedeeltelijk werkloos wordt kan een WW-uitkering aanvragen. De Werkloosheidswetuitkering (WW) is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen twee banen op te vangen. De overheid stelt hiervoor wel een aantal voorwaarden. Zo moet iemand in de 36 weken voordat hij werkloos werd, minimaal 26 weken hebben gewerkt.

Meer informatie over uitkeringen lees je hier.
Stel een vraag!
Hieronder kun je zoeken in ons archief van vragen en artikelen. Wat wil je weten?
Vragen

Ik heb een WW-uitkering en heb een nieuwe baan met een tijdelijk contract gevonden. Stel dat dit contract niet verlengd wordt, is mijn WW-uitkering dan hiermee vervallen of kan ik hier weer aanspraak op maken?

Is je WW-uitkering gestopt omdat je weer bent gaan werken? En word je vervolgens opnieuw werkloos? Vraag dan opnieuw een WW-uitkering aan via de website www.werk.nl.

In de brief die je ontvangen hebt van het UWV staat vermeld wanneer je uitkering stopt. Ook staat in deze brief dat je WW-uitkering verder gaat als je vóór een bepaalde datum opnieuw werkloos wordt.

Word je vóór de datum in de brief weer werkloos en vraag je weer WW aan? Dan loopt je oude WW-uitkering weer verder omdat je minder dan 26 weken in je nieuwe baan hebt gewerkt. Dit wordt 'herleving van de uitkering' genoemd. Het betekent dat het bedrag van je oude uitkering blijft gelden. Ook als je in de tussentijd tegen een lager salaris hebt gewerkt. 

De duur van deze nieuwe uitkering hangt af van de voorgaande periode dat je WW kreeg. De einddatum van je WW-uitkering schuift op met de periode die zit tussen het stopzetten van je WW-uitkering en het moment dat je opnieuw werkloos werd. 

Lees meer


Wat gebeurt er als mijn WW-uitkering stopgezet wordt omdat ik een nieuwe baan heb en na 26 weken opnieuw werkloos wordt?

Wanneer je na 26 weken gewerkt te hebben opnieuw werkloos wordt dan krijg je mogelijk een nieuwe uitkering. De hoogte en de duur van de uitkering worden dan opnieuw vastgesteld. Je valt na 26 weken dus niet terug in je oude WW-rechten. 

Lees meer


Ik heb een WW-uitkering en wil voor mezelf beginnen als zzp'er. Vervalt mijn WW-uitkering nu?

Begin je als zelfstandige op of na de dag dat de WW-uitkering ingaat? Dan kun je in aanmerking komen voor de 'startperiode', waarin je 26 weken lang 29% minder WW-uitkering ontvangt.Tijdens deze startperiode maakt het niet uit hoeveel er verdient wordt of hoeveel uur aan het bedrijf besteedt is. Wanneer er minder dan 26 weken recht is op WW, duurt de startperiode tot het einde van de WW-uitkering.

Aan de startperiode zijn voorwaarden verbonden:
 • Grote kans op voldoende geld inkomen om van te leven;
 • Volgen van een online training 'Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering'.
  In deze training worden alle voorwaarden uitgebreid uitgelegd, kijk hiervoor op de website van het UWV.
Na de startperiode
Hou er rekening meer dat na de startperiode aan de Belastingdienst alle bestede uren door te geven. Het gaat niet alleen om de uren waarin je in het eigen bedrijf werkt, maar ook de uren die je bijvoorbeeld besteedt aan administratie, studie of het binnenhalen van opdrachten. 

Een eigen bedrijf starten kan ook (wanneer er niet aan de voorwaarden van het UWV kan worden voldaan) zonder startperiode met behoud van uitkering of zonder behoud van uitkering. Op de website van het UWV vind je meer specifieke informatie.

Lees meer


Ik heb twee banen en ik word bij één baan ontslagen. Heb ik nu recht op een WW-uitkering?

Ja, de uren die wegvallen worden opgevuld door een WW-uitkering. Het gaat dan alleen om de uren die wegvallen omdat je een baan hebt verloren. De uren die je bij een andere werkgever maakt, worden uiteraard niet aangevuld door een WW-uitkering.

Lees meer


Hoe vraag ik een WW-uitkering aan?

Je kunt een WW-uitkering aanvragen op de website van het UWV WERKbedrijf. Je kunt je hier tevens inschrijven als werkzoekende. Je hebt hier een DigiD voor nodig. Wanneer je geen internet hebt kun je je ook inschrijven op een vestiging van het UWV Werkbedrijf bij jou in de buurt.

Lees meer


Moet ik solliciteren als ik een WW-uitkering heb?

Als je een WW-uitkering ontvangt, heb je een sollicitatieplicht. Dit betekent dat je moet solliciteren naar passend werk. In sommige gevallen kun je hiervan worden vrijgesteld.

Lees meer


Wanneer ben ik tijdens de WW vrijgesteld van mijn sollicitatieplicht?

Het is aan te raden eerst te overleggen met UWV wanneer je denkt niet te hoeven solliciteren. In sommige gevallen is er geen verplichting te solliciteren, dat geldt in de volgende gevallen:
 • Je binnen 1 jaar de AOW-leeftijd bereikt;
 • Je vakantie hebt (en dit hebt doorgegeven aan het UWV);
 • Met toestemming van UWV gestart bent met een eigen bedrijf;
 • Werken wegens onwerkbaar weer of werktijdverkorting niet mogelijk is;
 • Het UWV een opleiding noodzakelijk vindt voor re-integratie en je daaraan bent begonnen;
 • Werkt via een proefplaatsing bij een werkgever.
Overleg voor vrijstelling
In overleg met het UWV (aan te vragen via de online Werkmap) is voor een bepaalde periode vrijstelling van de sollicitatieplicht te krijgen. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:
 • In het geval van mantelzorg (onbetaalde en noodzakelijke zorg voor een zieke of gehandicapte in uw naaste omgeving). Het gaat om zorg die meer tijd en energie kost dan normale ziekenzorg. Er is maximaal 6 maanden vrijstelling van sollicitatieplicht te krijgen om een andere oplossing voor de mantelzorg te vinden. Is er sprake van een heel uitzonderlijke situatie? Dan is de termijn elke keer met een maand te verlengen;
   
 • Er vindt in de privésfeer plotseling een crisissituatie plaats. Er is in deze situatie maximaal 6 maanden vrijstelling te krijgen;
   
 • Na een periode van uitkering gedurende minimaal 3 maanden weer gaat werken, echter minder verdient dan 87,5 % van de WW-uitkering. In een periode van 3 maanden geldt een vrijstelling van de sollicitatieplicht wanneer het gaat om hetzelfde of meer aantal werkuren dan in de vorige baan en het gaat om minimaal 36 uur per week.

Lees meer


Wat zijn mijn verplichtingen bij een WW-uitkering?

In de periode dat je een WW-uitkering ontvangt, moet je zo snel mogelijk weer werk vinden. Ook moet je wijzigingen in je situatie meteen doorgeven aan het UWV.

Vanaf het moment dat je een aanvraag doet voor een uitkering bij het UWV, heb je een aantal plichten. Het UWV controleert of je je hieraan houdt. Houd je je niet aan de plichten? Dan krijg je tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete.

Verplichtingen
 • Het UWV de juiste informatie doorgeven;
 • Het UWV wijzigingen in de situatie doorgeven;
 • Actief solliciteren naar passend werk;
 • Passend werk accepteren en behouden;
 • Voorkomen van werkloosheid;
 • Uitvoeren van taken die in de UWV Werkmap staan;
 • Zorgen voor geldig identiteitsbewijs;
 • Naar afspraken met het UWV komen;
 • Meewerken met onderzoek.
Naast de plichten, de regels waaraan je je dient te houden, zijn er uiteraard ook rechten:
 • Inzien van jouw gegevens bij het UWV;
 • Iemand meenemen naar het UWV om aanwezig te zijn bij een persoonlijk gesprek;
 • Het persoonlijk gesprek opnemen;
 • Bescherming van uw privégegevens door het UWV;
 • Reiskostenvergoeding naar afspraken bij het UWV (meer dan 15 km enkele reis).

Lees meer


Wat is passend werk?

Als je nog maar kort werkloos bent, mag je naar werk zoeken dat aansluit op je opleiding en werkervaring. Als je langer werkloos bent, moet je ook zoeken naar werk dat niet direct aansluit op je opleiding en werkervaring.

Indien je een hbo-opleiding hebt gevolgd, moet je bijvoorbeeld na een half jaar tevens zoeken naar een baan op mbo-niveau. Na 6 maanden is alle arbeid 'passend' en dien je een aangeboden baan te accepteren.

Lees meer


Hoe lang heb ik recht op een WW-uitkering?

De minimale duur van de WW is drie maanden. De maximale en voor iedereen geldende WW-uitkering duurt maximaal 24 maanden. Het arbeidsverleden bepaald de duur van de uitkering.

3 maanden
De laatste 36 weken vóór de werkloosheid minstens 26 weken gewerkt? Dan krijg je een basisuitkering van 3 maanden. Het maakt niet uit hoeveel uur per week gewerkt werd in die 26 weken. Bij ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof, onbetaald verlof op zelfstandige kijkt het UWV verder terug dan de laatste 36 weken, naar een periode waarin minstens 26 weken gewerkt is. Deze rekenmethode heet de 'wekeneis'.

Verlengde uitkering
Aan de wekeneis voldaan én de laatste 5 kalenderjaren voor werkloosheid werd ten minste 4 kalenderjaren gewerkt? En ook voldoende gewerkt om deze mee te mogen tellen als arbeidsverleden? Dan is aan de jareneis voldaan en gaat de 'verlengde uitkering' van kracht. 

Het UWV kan uiteraard meer vertellen over de hoogte en duur van de WW.
 

Lees meer


Hoe kan ik de hoogte van mijn WW-uitkering berekenen?

De hoogte van de WW-uitkering is te berekenen aan de hand van het loon dat je ontving in het jaar voordat je werkloos werd. In de eerste 2 maanden dat je een WW-uitkering ontvangt is je uitkering 75% van dat loon. De volgende maanden ontvang je 70%.

Lees meer


Aan welke eisen moet ik voldoen om een WW-uitkering te krijgen?

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

1. Je moet werkloos zijn geworden of minder uren werken per week hebben. Je moet om te beginnen voor minimaal vijf uur per week ontslagen zijn.

Als je normaal gesproken minder dan tien uur per week werkt, dan geldt deze eis van vijf uur niet. Je moet wel minimaal de helft van het aantal uren verliezen.

Verder mag de werkgever niet verplicht zijn om jouw loon door te betalen (er mag dus geen sprake zijn van een zogenaamde fictieve opzegtermijn). Daarnaast dien je ook beschikbaar te zijn om een nieuwe baan te accepteren.

2. Je voldoet aan de zogenaamde wekeneis. Dit houdt in dat je in de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken gewerkt moet hebben. Een week telt mee wanneer je op een enkele dag in die week gewerkt hebt.

Als je gedurende deze periode ziek of arbeidsongeschikt was of als je onbetaald verlof genoot, dan mag je die weken optellen bij de periode van 36 weken. Er wordt dan naar een langere periode gekeken.

3. Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je zonder zwaarwichtige reden zelf ontslag genomen hebt of als je op staande voet bent ontslagen.

4. Je dient aan te tonen dat je er alles aan gedaan hebt om werkloosheid te voorkomen.

5. Vraag de WW-uikering binnen één week aan. Als je later dan één week na de eerste dag dat je werkloos bent een WW-uitkering aanvraagt, heeft dat gevolgen. Je krijgt tijdelijk een lager bedrag uitgekeerd.

6. Inschrijving bij het UWVwerkbedrijf. Op het moment van aanvragen van een WW-uitkering dien je ingeschreven te staan als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf.

Lees meer