WW-uitkering

WW-uitkering

Een werknemer die geheel of gedeeltelijk werkloos wordt kan een Werkloosheidswetuitkering (WW-uitkering) aanvragen. De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen. De overheid stelt hiervoor wel een aantal voorwaarden. Zo moet iemand in de 36 weken voordat hij werkloos werd, minimaal 26 weken hebben gewerkt.
Stel een vraag!
Hieronder kun je zoeken in ons archief van vragen en artikelen. Wat wil je weten?
Vragen

Ik heb een WW-uitkering en heb een nieuwe baan met een tijdelijk contract gevonden. Stel dat dit contract niet verlengd wordt, is mijn WW-uitkering dan hiermee vervallen of kan ik hier weer aanspraak op maken?

Is je WW-uitkering gestopt omdat je weer bent gaan werken? En word je vervolgens opnieuw werkloos? Vraag dan opnieuw een WW-uitkering aan via de site www.werk.nl. In de brief die je ontvangen hebt van het UWV staat vermeld wanneer je uitkering stopte. Ook staat in deze brief dat je WW-uitkering verder gaat als je vóór een bepaalde datum opnieuw werkloos wordt.

Word je vóór de datum in de brief weer werkloos en vraag je weer WW aan? Dan loopt je oude WW-uitkering weer verder omdat je minder dan 26 weken in je nieuwe baan hebt gewerkt. Dit wordt "herleving van de uitkering" genoemd. Het betekent dat het bedrag van je oude uitkering blijft gelden. Ook als je in de tussentijd tegen een lager salaris hebt gewerkt. 

De duur van deze nieuwe uitkering hangt af van de voorgaande periode dat je WW kreeg. De einddatum van je WW-uitkering schuift op met de periode die zit tussen het stopzetten van je WW-uitkering en het moment dat je opnieuw werkloos werd. 

Lees meer


Wat gebeurt er als mijn WW-uitkering stopgezet wordt omdat ik een nieuwe baan heb en na 26 weken opnieuw werkloos wordt?

Wanneer je na 26 weken gewerkt te hebben opnieuw werkloos wordt dan krijg je mogelijk een nieuwe uitkering. De hoogte en de duur van de uitkering worden dan opnieuw vastgesteld. Je valt na 26 weken dus niet terug in je oude WW rechten. 

Lees meer


Ik heb een WW-uitkering en wil voor mezelf beginnen als ZZP-er. Vervalt mijn WW-uitkering nu?

Wanneer je vanuit een uitkering start als zelfstandig ondernemer, dan moet je aan UWV en de Belastingdienst alle uren doorgeven die je aan je eigen bedrijf besteedt. Dus niet alleen de uren waarin je in je eigen bedrijf werkt, maar ook de uren die je bijvoorbeeld besteedt aan de administratie, een studie of het binnenhalen van opdrachten. 

Het UWV berekent op basis van je urenopgaven de hoogte van je uitkering. De Belastingdienst bekijkt op basis van je urenopgaven of je in aanmerking komt voor de zogenaamde zelfstandigenaftrek. Dat betekent dat je minder belasting hoeft te betalen als je als zelfstandige meer dan 1.225 uren per jaar aan je eigen bedrijf hebt besteed. Je geeft dit aan op je aangifte inkomstenbelasting.

Je urenopgaven aan UWV en Belastingdienst worden met elkaar vergeleken en mogen, behalve als het om reisuren gaat, niet van elkaar verschillen. Als blijkt dat er verschillen zijn dan kan dit financiele gevolgen voor je hebben. Het kan betekenen dat je teveel ontvangen uitkering terug moet betalen of dat te weinig betaalde belasting alsnog betaald moet worden. 

Houd er rekening mee dat UWV en de Belastingdienst jouw reisuren verschillend beoordelen. Bij UWV moet je je reisuren opgeven als uren besteed aan je eigen bedrijf, behalve als het om woon-werkverkeer naar een vaste werkplek gaat. De Belastingdienst kent deze voorwaarde niet. Bij de Belastingdienst kun je al je reisuren aan je eigen bedrijf toeschrijven. 

Lees meer


Ik heb twee banen en ik word bij één baan ontslagen. Heb ik nu recht op een WW-uitkering?

Ja, de uren die wegvallen worden opgevuld door een WW-uitkering. Het gaat dan alleen om de uren die wegvallen omdat je een baan hebt verloren. De uren die je bij een andere werkgever maakt, worden uiteraard niet aangevuld door een WW-uitkering.

Lees meer


Hoe vraag ik een WW-uitkering aan?

Je kunt een WW-uitkering aanvragen op de website van het UWV WERKbedrijf. Je kunt je hier tevens inschrijven als werkzoekende. Je hebt hier een DigiD voor nodig. Wanneer je geen internet hebt kun je je ook inschrijven op een vestiging van het UWV Werkbedrijf bij jou in de buurt.

Lees meer


Moet ik solliciteren als ik een WW-uitkering heb?

Als je een WW-uitkering ontvangt, heb je een sollicitatieplicht. Dit betekent dat je moet solliciteren naar passend werk. In sommige gevallen kun je hiervan worden vrijgesteld.

Lees meer


Wanneer kan ik vrijgesteld worden van of heb ik geen sollicitatieplicht?

In de volgende gevallen heb je geen sollicitatieplicht:

Je bent op de 1e dag van uw werkloosheid 64 jaar of ouder.
Je bent met vakantie (binnen de voorwaarden die daarvoor gelden).
Je bent met toestemming van de uitkeringsinstantie UWV bezig met de start van een eigen bedrijf.
Je kunt niet werken wegens onwerkbaar weer of werktijdverkorting.
Je volgt een opleiding die als noodzakelijk is beoordeeld voor uw re-integratie.
Je werkt op basis van een proefplaatsing.
Je verleent mantelzorg of doet vrijwilligerswerk met instemming van het UWV.

Vrijstelling sollicitatieplicht bij vrijwilligerswerk en mantelzorg
Als vrijwilliger of mantelzorger hoef je 6 maanden lang niet te solliciteren. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

Je hebt minstens 1 jaar een WW-uitkering.
Je besteedt ten minste 20 uur per week aan vrijwilligerswerk of mantelzorg.
Het vrijwilligerswerk of de mantelzorg duurt langer dan 3 maanden.
Je ontvangt geen loon voor dit werk.
Je zit niet in een re-integratietraject.

Voor vrijwilligers gelden ook de volgende voorwaarden:

Het vrijwilligerswerk vergroot jouw kansen op een betaalde baan.
Je bent al lange tijd bezig met het zoeken naar regulier werk.
Het UWV kan jouw vrijstelling verlengen met 6 maanden. Na 1 jaar bekijkt het UWV je situatie per maand opnieuw.

Lees meer


Wat zijn mijn verplichtingen bij een WW-uitkering?

In de periode dat je een WW-uitkering ontvangt, moet je zo snel mogelijk weer werk vinden. Ook moet je wijzigingen in je situatie meteen doorgeven aan het UWV.

Vanaf het moment dat je een aanvraag doet voor een uitkering bij het UWV, heb je een aantal plichten. Het UWV controleert of je je hieraan houdt. Houd je je niet aan de plichten? Dan krijg je tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete.

Klik hier voor een overzicht van je verplichtingen tijdens een WW-uitkering.

Lees meer


Wat is passend werk?

Als je nog maar kort werkloos bent, mag je naar werk zoeken dat aansluit op je opleiding en werkervaring. Als je langer werkloos bent, moet je ook zoeken naar werk dat niet direct aansluit op je opleiding en werkervaring. Iemand met een hbo-opleiding moet bijvoorbeeld na een half jaar ook zoeken naar een baan op mbo-niveau. Uiteindelijk zijn alle banen passend. Voor iedereen die na 1 juli 2008 werkloos is geworden, geldt dat na 12 maanden werkloosheid alle banen op elk opleidingsniveau en loonniveau passend zijn.

Wat verandert er vanaf 1 juli 2015?
Vanaf 1 juli 2015 moet een werknemer na 6 maanden alle arbeid als zijnde passend accepteren.

Lees meer


Hoe lang heb ik recht op een WW-uitkering?

Je hebt minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden (3 jaar en 2 maanden) recht op een WW-uitkering. Hier zijn uiteraard ook regels aan verbonden:

Als je aan de wekeneis voldoet, heb je recht op een uitkering van 3 maanden. De wekeneis houdt in dat u in de 36 weken voordat u werkloos werd, minimaal 26 weken heeft gewerkt. Het gaat om weken waarin je minimaal 1 dag hebt gewerkt, weken waarin je vakantie hebt en weken waarin je betaald verlof hebt opgenomen. Weken waarin je als zelfstandige hebt gewerkt en weken die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering, tellen niet mee.

Je hebt recht op een langere WW-uitkering als je ook aan de jareneis voldoet. Dit houdt in dat je in de 5 kalenderjaren voordat je werkloos werd minstens 4 jaar voldoende hebt gewerkt. Je hebt voldoende gewerkt als je in een jaar over 52 of meer dagen loon hebt ontvangen. Het jaar waarin je werkloos bent geworden, telt bij de berekening hiervan niet mee.

Wat verandert er per 1 januari 2016
De WW-duur wordt vanaf 1 januari 2016 geleidelijk verkort naar maximaal 24 maanden. Vanaf 1 januari 2016 wil het kabinet de duur van de WW-uitkering stapje voor stapje terugbrengen. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale publieke WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar. De opbouw van de WW wordt aangepast naar één maand per dienstjaar in de eerste 10 arbeidsjaren en een halve maand per dienstjaar in de jaren daarna. Reeds opgebouwde dienstjaren tot januari 2016 worden gerespecteerd, met dien verstande dat elk arbeidsactief jaar voor 1 januari 2016 recht zal geven op één maand WW-uitkering. Bij CAO kan de duur van de WW worden verlengd maar de sociale partners moeten dan wel de kosten hiervan betalen. Op 1 juli 2015 gaat ook de inkomensverrekening in de WW in. Dat betekent dat van elke verdiende bruto euro altijd 30% zelf gehouden mag worden. Hierdoor loont het altijd om vanuit een WW-situatie aan het werk te gaan.

Lees meer


Hoe kan ik de hoogte van mijn WW-uitkering berekenen?

De hoogte van je WW-uitkering kun je berekenen aan de hand van het loon dat je ontving in het jaar voordat je werkloos werd. In de eerste 2 maanden dat je een WW-uitkering ontvangt is je uitkering 75% van dat loon. De volgende maanden ontvang je 70%.

Lees meer


Aan welke eisen moet ik voldoen om een WW-uitkering te krijgen?

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden op een rijtje:

1. Je moet uiteraard werkloos zijn. Daarvoor moet je om te beginnen voor minimaal vijf uur per week ontslagen zijn. Als je normaal gesproken minder dan tien uur per week werkt, dan geldt deze eis van vijf uur niet. Je moet wel minimaal de helft van uw aantal uren verliezen.

Verder mag de werkgever niet verplicht zijn om jouw loon door te betalen. Het gaat dan met name om de zogenaamde ficieve opzegtermijn. Tot slot moet je ook beschikbaar zijn om een nieuwe baan te accepteren.

2. Je voldoet aan de zogenaamde wekeneis. Dit houdt in dat je in de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken gewerkt moet hebben. Een week telt al mee als je op een enkele dag in die week gewerkt hebt.

Als je gedurende deze periode ziek of arbeidsongeschikt was of als je onbetaald verlof genoot, dan mag je die weken optellen bij de periode van 36 weken. Er wordt dan dus naar een langere periode gekeken.

3. Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als je zonder zwaarwichtige reden zelf ontslag genomen heeft of als je op staande voet bent ontslagen.

4. Je dient aan te tonen dat je er alles aan gedaan hebt om werkloosheid te voorkomen.

5. Vraag de WW-uikering binnen één week aan. Als je later dan één week na de eerste dag dat je werkloos bent een WW-uitkering aanvraagt, heeft dat gevolgen voor jouw WW-uitkering. Je krijgt dan tijdelijk minder uitkering.

6. Inschrijving bij het UWVwerkbedrijf. Op het moment van aanvragen van een WW-uitkering dien je ingeschreven te staan als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf.

Lees meer