Wanneer geldt er een ontsl ...

vraag en antwoord

Wanneer geldt er een ontslagverbod?

Er is een aantal ontslagverboden of opzegverboden. Je mag niet worden ontslagen:
  • Op grond van bijvoorbeeld uw godsdienst, ras, geslacht, leeftijd, handicap (verbod op discriminatie);
  • Tijdens de eerste 2 jaar dat je ziek, arbeidsongeschikt of arbeidsgehandicapt bent;
  • Als je zwanger of met bevallingsverlof bent;
  • Als je lid bent van de OR of een personeelsvertegenwoording;
  • Als je werkzaam bent als functionaris voor de gegevensbescherming van de Wet bescherming persoonsgegevens of als deskundig werknemer van de Arbeidsomstandighedenwet;
  • Als je de dienstplicht moet vervullen in jouw land van herkomst;
  • Omdat je ouderschapsverlof wilt opnemen;
  • Omdat je lid bent van een bepaalde politieke organisatie;
  • Omdat je lid bent van een vakbond.
Stel een vraag!
Hieronder kun je zoeken in ons archief van vragen en artikelen. Wat wil je weten?