Wanneer geldt er een ontsl ...

vraag en antwoord

Wanneer geldt er een ontslagverbod?

Er zijn zogenoemde ‘tijdens’ verboden en ‘wegens’ verboden. Je mag bijvoorbeeld tijdens ziekte, zwangerschap, militaire dienstplicht en lidmaatschap van een ondernemingsraad niet ontslagen worden, ook niet vanwege een andere grond. Je hebt dat op moment een hele uitgebreide bescherming. De 'wegens' verboden houdt in dat je werkgever niet om een aantal bepaalde redenen mag ontslaan. Samenvattend houdt dit in dat je niet ontslagen mag worden:
  • Op grond van bijvoorbeeld godsdienst, ras, geslacht, leeftijd, handicap (verbod op discriminatie);
  • Tijdens de eerste 2 jaar dat je ziek, arbeidsongeschikt of arbeidsgehandicapt bent;
  • Als je zwanger of met bevallingsverlof bent;
  • Als je lid bent van de OR of een personeelsvertegenwoording;
  • Als je werkzaam bent als functionaris voor de gegevensbescherming van de Wet bescherming persoonsgegevens of als deskundig werknemer van de Arbeidsomstandighedenwet;
  • Als je de dienstplicht moet vervullen in jouw land van herkomst;
  • Omdat je ouderschapsverlof wilt opnemen;
  • Omdat je lid bent van een bepaalde politieke organisatie;
  • Omdat je lid bent van een vakbond.
Stel een vraag!
Hieronder kun je zoeken in ons archief van vragen en artikelen. Wat wil je weten?