Informatie voor organisaties

U vindt het belangrijk dat uw medewerkers gemotiveerd zijn en daarom investeert u in de ontwikkeling van uw medewerkers. Dit doet u door de inzet van De digitale loopbaancoach: laagdrempelige, effectieve én betaalbare loopbaancoaching van hoge kwaliteit.

 

Wat is De digitale loopbaancoach?

De digitale loopbaancoach is een internetomgeving waarbinnen loopbaantrajecten online plaatsvinden door middel van E-coaching. De deelnemer wordt in het traject begeleid door een professionele loopbaancoach. Aan de hand van de loopbaanvraag van de deelnemer kiest de coach de inzichtgevende oefeningen uit en stelt persoonlijke verdiepingsvragen. Zo wordt de deelnemer gestimuleerd om antwoorden te vinden om zo richting in zijn loopbaan te kunnen bepalen. Deelnemer en coach hebben op deze manier intensief contact. Een loopbaantraject heeft een gemiddelde doorlooptijd van 4 tot 6 maanden. Het traject wordt altijd afgesloten met een concreet en realistisch actieplan. De digitale loopbaancoach heeft zich bewezen als loopbaancoaching van hoge kwaliteit. In de praktijk blijkt dat medewerkers deze vorm van loopbaancoaching als laagdrempelig, persoonlijk en effectief ervaren.
 
00:00
00:00
CC

 

Wanneer zet je als organisatie De digitale loopbaancoach in?

 

Employability en duurzame inzetbaarheid
U wilt uw medewerkers toekomstbestendig maken, zodat zij van waarde blijven voor uw organisatie. In een tijd van snelle veranderingen, is het belangrijk dat uw medewerkers kunnen meebewegen. Er zijn verschillende situaties waarbij u De Digitale Loopbaancoach kunt inzetten:

  • U wilt als organisatie investeren in medewerkers en daarom is loopbaanontwikkeling een vast onderdeel van uw HRM beleid.
  • U wilt dat medewerkers gerichte keuzes maken in hun loopbaan voordat zij uitvallen of vastlopen in hun werk.
  • U wilt investeren in jonge medewerkers die te maken hebben met veel keuzes, binnen en buiten hun werk. U wilt hen net zo vitaal houden als uw organisatie.
  • U heeft behoefte aan meer beweging binnen uw organisatie en wilt mobiliteit bevorderen.
  • U wilt zelfregie en eigen verantwoordelijkheid voor de loopbaan bij medewerkers stimuleren binnen uw organisatie.
     
Een ziekenhuis ervaart dat veel verpleegkundigen van een bepaalde leeftijd het onregelmatige werk steeds moeilijker aankunnen. Deze organisatie zet De digitale loopbaancoach in om medewerkers op tijd te laten nadenken over hun mogelijkheden op langere termijn. Zo kunnen medewerkers preventief nadenken over alternatieve loopbaanrichtingen of aanpassingen in hun werk en hier gericht naar toewerken. Zij investeren op deze manier in een duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.
 
Een snel groeiend ICT-bedrijf heeft veel jonge, ambitieuze medewerkers. De organisatie wil dat deze medewerkers vitaal en gemotiveerd zijn en zich daarom bewust blijven van de keuzes die zij maken. Ze zetten De digitale loopbaancoach in om medewerkers op een laagdrempelige manier te laten nadenken over of het werk dat zij doen nog steeds past bij hun wensen, mogelijkheden en werk-privé balans. Met een kleine aanpassing in de functie, een nieuwe stap binnen de organisatie of het volgen van een opleiding heeft de medewerker meer plezier in het werk en dit vertaalt zich ook in prestaties.
 
Een onderwijsinstelling wil de mobiliteit binnen de organisatie vergroten. Omdat veel medewerkers al langere tijd dezelfde functie vervullen, is het een drempel om hiermee aan de slag te gaan. Zij zetten De digitale loopbaancoach in om medewerkers op een veilige en betrokken manier te laten nadenken over andere mogelijkheden.

 

Transities

Uw organisatie bevindt zich in een ingrijpend veranderingsproces. Dit brengt voor medewerkers veel onzekerheid met zich mee. U wilt hierop inspelen door gericht aandacht te besteden aan de loopbaanontwikkeling van medewerkers, juist in een onzekere periode.
 
Een maatschappelijke instelling bevindt zich in een transitie. Zij besluiten om De digitale loopbaancoach aan te bieden aan alle medewerkers. Sommige medewerkers komen gedurende het loopbaantraject tot de conclusie dat zij op een andere manier in hun werk moeten staan en nieuwe competenties moeten ontwikkelen om nog aan te sluiten bij de doelstellingen van de organisatie. Anderen merken dat de veranderingen voor nieuwe kansen zorgen en kunnen gericht hierop inspelen. Ook zijn er medewerkers die tot de conclusie komen dat de veranderingen ertoe leiden dat het werk niet meer past bij de koers die zij zelf willen varen. Zij besluiten de organisatie te verlaten. Medewerkers geven aan dat ze, ondanks dat de veranderingen hen van buitenaf worden opgelegd, op deze manier, zelf regie kunnen voeren over hun loopbaan.

 

Individuele loopbaanvragen

Uw organisatie heeft geen vast loopbaanbeleid en zet loopbaantrajecten gericht in bij individuele loopbaanvragen. Per situatie bekijkt u welke aanbieder en dienst hier het beste bij aansluit. Door het laagdrempelige karakter, spreekt De Digitale Loopbaancoach vaak een andere doelgroep aan binnen organisaties. Hierdoor kan De Digitale Loopbaancoach een zinvolle uitbreiding zijn van uw huidige dienstenaanbod.
 
Een grote zorgverzekeraar laat mensen zelf kiezen welke vorm van loopbaancoaching zij het beste bij hun vraag en situatie vinden passen. Omdat veel medewerkers op grote afstand van het mobiliteitscentrum werken, kiezen zij voor de flexibiliteit van een online loopbaantraject bij De digitale loopbaancoach. Het bespaart reistijd en de medewerker kan ermee aan de slag wanneer het hem of haar uitkomt.
 
Een jeugdzorgorganisatie is met een medewerker in gesprek over haar loopbaanvraag. Zij geeft aan zich moeilijk open te kunnen stellen in gesprekken en het hierdoor als een drempel te ervaren om naar een loopbaanadviesbureau te gaan. Daarom kiest zij voor een online loopbaantraject.


En verder…

De digitale loopbaancoach draait volledig online en hoeft dus niet te worden gekoppeld aan systemen van uw organisatie.

De digitale loopbaancoach heeft als doel om loopbaancoaching laagdrempelig en toegankelijk te maken voor grote groepen medewerkers. Dit is terug te zien in ons tarief. U hoeft geen abonnement af te sluiten voor het gebruik van De digitale loopbaancoach U betaalt pas wanneer u loopbaantrajecten afneemt.

De digitale loopbaancoach werkt met eigen loopbaancoaches. Bent u geïnteresseerd in de inzet van De digitale loopbaancoach door uw eigen loopbaancoaches? Dat kan ook. U betaalt dan alleen voor het gebruik van De digitale loopbaancoach per deelnemer. Na een instructie van onze medewerkers kunnen zij zelf aan de slag.

Meer weten over De digitale loopbaancoach en mogelijkheden voor uw organisatie? Wij maken graag een afspraak voor een vrijblijvend gesprek om u meer te vertellen en te laten zien.